Ankieta

Podaj powód odwiedzenia witryny:

Jaką branżę Pan(i) reprezentuje? (np. hotelarz, klient indywidualny):Na ile prawdopodobne jest to, że polecił(a) by Pan(i) firmę Amernet?:

Jakie czynniki wpłynęły na Pana(i) odpowiedź?:Które czynniki mają dla Pana(i) największe znaczenie?:

Gdzie poszukiwał(a) Pan(i) informacji o sprzęcie hotelowym zanim zdecydował(a) się Pan(i) na współpracę z firmą Amernet?:

Skąd otrzymał(a) Pan(i) informacje na temat firmy Amernet?:

Jaką jedną rzecz zmienił(a) by Pan(i) na stronie internetowej Amernet.eu:Potwierdzenie: