Dotacje UE

UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Dotacje na innowacje

 

Informujemy, iż nasza firma otrzymała wsparcie na realizację projektu pod tytułem: "Automatyzacja procesów biznesowych spółki Amernet i Partnerów w oparciu o innowacyjne rozwiązania informatyczne systemu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa VIII. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.