Funkcje telewizorów hotelowych

Telewizory hotelowe są specjalistycznymi telewizorami przeznaczonymi dla obiektów hotelowych, różniącymi się funkcjonalnie od odbiorników konsumenckich. Posiadają one dodatkowe funkcjonalności niezbędne zarówno dla gości hotelowych jak i hotelarzy.

 

Najczęściej spotykane funkcje telewizorów hotelowych:
• Hotel Mode/ Menu lock - Zabezpieczenie przed przestrajaniem ich przez gości (blokada dostępu do menu)
• Max Volume - Wybór maksymalnego poziomu głośności
• Power On Volume - Wybór poziomu głośności odbiornika przy uruchamianiu
• Panel Button Lock - Blokada przycisków na obudowie odbiornika
• Consumer Convertable - Możliwość zamiany na odbiornik konsumencki i sprzedaży na rynku wtórnym, jako zwykły telewizor (wybrane modele)

• Welcome Page - Możliwość wgrania planszy powitalnej (np. logo hotelu, z tekstem wiadomości powitalnej, lub innym dowolnym przekazem informacyjnym np. zdjęcie, film), która będzie się wyświetlała przez kilka sekund po uruchomieniu telewizora 

• Welcome Message - Wiadomość powitalna wyświetlana na ekranie w momencie uruchomienia odbiornika (np. „Witamy w naszym hotelu”)
• Power On Source - Wybór wejścia lub tunera, na którym ma uruchamiać się odbiornik (np. na kanale informacyjnym hotelu)
• Settings Clonning - Możliwość kopiowania ustawień z odbiornika wzorcowego na pozostałe odbiorniki w obiekcie za pomocą pendriva USB lub dedykowanego serwera bez konieczności wchodzenia do pokoi
• ConnectShare Movie - Podłączenie pendriva w celu odtwarzania filmów z napisami, zdjęć, muzyki lub zdjęć
• Sleep timer - możliwość ustawienia czasu, po którym telewizor sam się wyłączy
• Music Mode - wygaszenie ekranu i odbiór tylko audio
• Energy Saving Mode - możliwość wybrania oszczędnego trybu pracy (Low/Medium/High/Auto)- kontrola zużycia energii poprzez regulację podświetlenia matrycy.
• Auto Off - odbiornik automatycznie wyłącza się, jeżeli żaden klawisz pilota nie jest naciśnięty przez przynajmniej 3 godzin
• Channel Mixing - możliwość dowolnego sortowania kanałów – kanały cyfrowe mogą występować jednocześnie z analogowymi oraz innymi cyfrowymi (DVB-T, DVB-C DVB-S). Nie ma konieczności przełączania pomiędzy listami kanałów.
• Screwed Battery Cover - Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii
• Bathroom Speaker Output - Możliwość podłączenia dodatkowego głośnika łazienkowego
• Zegarek z budzikiem
• MediaHub compatibility - Kompatybilność z panelami przyłączeniowymi MediaHub (Teleadapt), umożliwiającymi podłączanie przenośnych urządzeń audio-video:Ipody, kamery, aparaty cyfrowe, laptopy itp.
• Interactive Ready - Kompatybilność z interaktywnymi systemami telewizji hotelowej (np. Swisscom). Modele interaktywne w połączeniu z systemem mogą oferować: spersonalizowaną wiadomość powitalną, podgląd rachunku, room service, dostęp do usług i serwisów oferowanych przez hotel, szybki check-out z pokoju, dostęp do wypożyczalni filmów i muzyki, wiadomości RSS na ekranie, dostęp do aktualnej pogody, gier, kursów walut, dostęp do internetu poprzez telewizor, możliwość odbierania poczty czy pisania dokumentów, dostęp do interaktywnej mapy hotelu, dostęp do informacji o atrakcjach turystycznych, przesyłanie wiadomości do gości z recepcji, sterowanie ze smartphona i wiele innych.
• Multi Code Controller - W pomieszczeniach, gdzie kilka odbiorników znajduje się blisko siebie, każdy z nich może być kontrolowany niezależnie poprzez przypisanie odmiennego adresu w pilocie
• Internet@tv - dostęp do internetu na ekranie telewizora

• Certyfikaty niepalności, które są wymagane przy instalacjach w hotelach i budynkach użyteczności publicznej